ความเห็น 2588858

เด็กวอนสอนผู้ใหญ่ : วันเด็ก/วันครูแห่งชาติ ปี 2555

เขียนเมื่อ 
  • เด็กเห็นเด็กทำตามครับ
  • ตัวแบบของเด็กก็คือผู้ใหญ่
  • มิใช่เพียงคำสอน
  • ขอบคุณที่ช่วยวอนสอนผู้ใหญ่มิให้ลืมตัวครับ