ความเห็น 2588678

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ที่แน่ๆคือเชื่อว่าคนที่ได้รับโอกาสแบบเราๆทั้งหลาย ยังมีมากมายที่พยายาม "ทำอะไรเพื่อบ้านเกิดอันเป็นที่รัก" แต่ต้อง"พยายาม" เท่าที่จะทำได้ค่ะ เพราะเราอาจจะไม่มี"โอกาส"มากเท่าที่เราอยากมีอยากทำ และถ้า "พลังกายพลังใจที่เต็มร้อย" ของเราเกิดจากตัวเราเอง ไม่ใช่"โอกาส"ที่เราจะมี เราก็จะยังคงมีพลังกายพลังใจนั้นอยู่เสมอค่ะ ไม่มีอะไรทำให้ลดลงได้ อาจจะมีมากขึ้นเมื่อเราได้เห็นว่าความพยายามเล็กๆของเราสร้างอะไรได้บ้างกับบ้านเกิดที่รักของเราค่ะ