ความเห็น


ความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนบ้านหนองบัว หนองกลับ : ด้านประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากอดีตถึงปัจจุบัน

ก. ประวัติชุมชน  ชื่อสาถนที่ หมู่บ้าน,วัด,ห้วย, หนอง, คลอง,บึง, สระ, บ่อ, ได, ภูเขา,  ถนน, ตรอก-สอก, ซอย, นิทาน, ตำนานพื้นบ้าน ประวัติบุคคลสำคัญในชุมชน

ข. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น : ภาษาถิ่น อาหารพื้นบ้าน การละเล่น–เพลงพื้นบ้าน ประเพณีกินดอง ประเพณีบวชนาคหมู่  บุญขนมห่อ  บุญข้าวเม่า  ลงแขกเกี่ยวข้าว การทำหรือปลูกเรือนหอ การฝัดข้าว,การยกเรือน-การปลูกเรือนหอ, วัฒนธรรมการลงแขก การเอาแรง การขึ้นแรง การใช้แรงคืน

ค. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ-งานช่าง งานฝีมือประจำท้องถิ่น : เกวียนแสลกบัง กระชุก พระพิรุณ : เครื่องชักลากไม้ด้วยแรงงานคน กระซ่อ กระบุง กระเช้า ฉาง ต่าง(วัวต่าง-ควายต่าง-ควายถัด)  ครุตัก(หาบ)น้ำ  สัดตวงข้าว  เครื่องมือช่าง  เครื่องมือทางการเกษตร  เครื่องจักสาน  เครื่องหีบอ้อย  ไถอาสา ทำมีด เคียว ฝักมีด แหมมีด เครื่องมือจับสัตว์  เครื่องมือที่ใช้ในการปรุงยาสมุนไพร เครื่องใช้ในครัวเรือน (๗ มกราคม ๒๕๕๕)

เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว(๗ มค.๒๕๕๕)ได้ลองประมวลรวบรวมหัวข้อเรื่องราวใกล้ๆตัวเท่าที่นึกได้ ปรากฏว่าได้หลายเรื่องพอสมควร บางเรื่องเหลือแต่คำบอกเล่า วัตถุสิ่งของเหล่านั้นไม่หลงเหลือให้เห็นอีกแล้ว เมื่อเขียนเล่นๆก็กลัวจะหายไปกับสายลม เลยขอนำมาบันทึกไว้ก่อน และก็อยากจะขอเชิญชวนชาวหนองบัว หนองกลับ ที่พอจะมีข้อมูลความรู้เหล่านี้อยู่บ้าง หรือสามารถสืบค้นได้จากคนเก่าๆในชุมชนที่ยังพอมีความทรงจำและยินดีถ่ายทอดให้เราได้เรียนรู้ ก็อยากจะเจริญพรสนับสนุนให้รวบรวมบันทึก ถ่ายภาพ บันทึกเสียงเก็บไว้ 

ทำไมจึงทำเฉพาะหนองบัว หนองกลับ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง แม้เรื่องใกล้ตัวที่สุดที่อยู่ในวิถีชีวิตของเราแท้ๆ ยังหลงลืมหรือเริ่มเลือนหายไปแล้วก็มี การทำเรื่องใกล้ตัวนั้น มีโอกาสทำได้ง่ายกว่าเรื่องที่ไกลตัวและก็ไม่มีข้อมูล

เขียนมาถึงตรงนี้ นึกถึงคำพูดของคนเก่าๆที่กล่าวว่าใครกินน้ำสระหลวงพ่ออ๋อยแล้วต้องกลับมาอีก พูดให้ดูเท่ๆแบบทันสมัยหน่อยก็จะประมาณว่า ใครมาหนองบัวแล้ว ถ้ายังไม่เข้าถึงข้อมูลความรู้ชุมชน ถือว่าไม่ได้มาหนองบัวนะ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี