ความเห็น 2587712

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เสียงบ่นแว่ว ๆ นั้น เป็นจริง ...

ยิ่งใหญ่โต ยิ่งมองไม่เห็นกรวดเม็ดเล็ก ๆ ที่ติดอยู่ที่เท้าของตัวเอง

"วัวลืมเท้า" "ควายลืมเท้า" และ "คนลืมเท้า" ;)...