ความเห็น


สคส.ปีใหม่ ๒๕๕๕ แด่ชาวหนองบัว : บทความวิชาการและร่วมเขียนตำรา
ถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนเวทีคนหนองบัวให้กับสังคม

ผมเหมือนได้ร่วมทำหน้าที่สืบทอดและนำส่งประสบการณ์ทางสังคม ของคนหนองบัวและเครือข่ายสุขภาวะชุมชนศึกษาในเวทีคนหนองบัว ให้เผยแพร่ไปสู่สังคมวงกว้าง รวมทั้งถ่ายทอดไว้ให้คนรุ่นหลังๆได้มีความรู้และได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆจากสังคมของตนเองเพิ่มพูนขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง โดยได้มีโอกาสนำเอาประสบการณ์และบทเรียนเวทีคนหนองบัว กับชุมชนอำเภอพุทธมณฑล และอีกหลายแห่ง ไปเขียนเป็นบทความวิชาการและร่วมเขียนประกอบตำรา ที่อยากนำมาบอกกล่าวและมอบคารวะเป็นของขวัญปีใหม่ของชาวหนองบัว คนพุทธมณฑล คนทำงานเชิงสังคม และชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆด้วยครับ ตั้งใจไว้นานแล้ว แต่รอหลายเดือนเพื่อให้เห็นการตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยก่อน

           

เรื่องแรก เป็นงานร่วมเขียนหนังสือตำรา เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับระบบนิเวศ (Human Being and Ecosystems) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ระบบนิเวศทางสังคมวัฒนธรรม ได้ใช้รูปและเรื่องราวที่แสดงมิติชุมชน วิถีชีวิต และความเป็นสังคมวัฒนธรรมที่สะท้อนอยู่ในการทำกระยาสารทของชุมชนหนองบัวและชุมชนต่างๆของสังคมไทย ที่ได้ร่วมกันสั่งสมรวบรวมไว้ในบล๊อกเวทีคนหนองบัว ไปเป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งให้นักศึกษาและผู้สนใจ ได้เห็นระบบนิเวศและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของสิ่งต่างๆ ในมิติสังคมวัฒนธรรมกับระบบอื่นๆ ที่ผสมกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิต

           

อีกเรื่องหนึ่ง เป็นบทความวิชาการ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาชุมชนเพื่อส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนรู้ในระดับชุมชน ทดลองนำเสนอบทสังเคราะห์วิธีใช้เว็บบล๊อก gotoknow.org ของเครือข่ายเวทีคนหนองบัว นครสวรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-มกราคม ๒๕๕๕

ทั้งสองเรื่องนี้ สักระยะหนึ่งผมจะทำเป็นบทความออนไลน์ เผยแพร่ในเว๊บบล็อกให้คนได้สามารถอ่านและนำไปใช้ประโยชน์ตามความสนใจได้ต่อไปอีกครับ แต่ตอนนี้ยังกู้ต้นฉบับไม่ได้เลย โน๊ตบุ๊คผมกำลังเป็นอะไรไปก็ไม่ทราบครับ เปิดก็ไม่ได้ และข้อมูลมากมายรวมทั้งต้นฉบับบทความกับหนังสือทั้งสองเรื่องนี้ก็อยู่ในนั้น

งานนี้นอกจากจะเป็นงานสร้างความรู้และบริการวิชาการแก่สังคมที่ก็ต้องทำอย่างทั่วๆไปแล้ว ก็มีความหมายในแง่ของการช่วยกันหาวิธีการทางวิชาการที่เหมาะสมท ในอันที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ทางปัญญาปฏิบัติแก่สังคม พร้อมๆกับเคลื่อนไหวให้เกิดโครงสร้างการจัดความสัมพันธ์ของตนเองของปัจเจกและชุมชนกับความเป็นส่วนรวมในแนวทางใหม่ๆ ไปด้วย โดยแสดงให้เห็นพลังความสร้างสรรค์อีกด้านหนึ่งที่มีอยู่จริงและสามารถริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ด้วยพลังการเรียนรู้ที่เหมาะสมของชุมชนต่างๆดังเช่นหนองบัว พุทธมทณฑล และอีกหลายแห่งว่า จากชุมชนที่เหมือนเป็นชนบท ขาดโอกาสหลายอย่าง และเหมือนกับจะต้องรอรับสิ่งต่างๆจากโลกภายนอกที่ดีกว่านั้น เมื่อสามารถพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และช่วยกันสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงที่ดีๆออกจากสิ่งที่มีอยู่ในตนเองแล้ว นอกจากจะเกิดประโยชน์อยู่ในตนเองแล้ว ก็กลับทำให้ชุมชนมีประสบการณ์และเกิดบทเรียนทางการปฏิบัติ ที่สามารถเป็นครูของตนเองและถ่ายทอดให้กับสังคมทั่วไปได้ เป็นการสร้างและเพิ่มพูนโอกาสที่เอื้อให้เกิดสิ่งดีๆแก่สังคมให้มากยิ่งๆขึ้นได้ เช่นเดียวกับชุมชนหนองบัว ก็สามารถแบ่งปันสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวของตนเองให้กับชุมชนอื่นๆในสังคมไทยและสังคมอื่นๆได้

ทั้งหมดนี้ เป็นการทำงานต่อยอดสิ่งที่ทุกท่านในเวทีคนหนองบัวได้ช่วยกันริเริ่มสร้างสรรค์ ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเกริก ส่งมาให้ได้ชมเมื่อตอนปีใหม่พอดี จึงขอนำมามอบให้เป็นพลังใจและเป็น สคส.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ แด่ทุกท่านครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี