ความเห็น 2586277

ดอกบัวสี่เหล่า

เขียนเมื่อ 

คนเราเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันตั้งแต่เกิดจนต้องตายขากกันไป จะพบว่าแต่ละคนที่เราได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายล้วนแต่เป็นคนที่เราต้องรู้จักและเข้าใจ และเมื่อเข้าใจแล้วเราจะได้ไม่เป็นทุกข์ คนที่เราพบในสังคมมีหลากหลายเปรียบดุจบัว 4 เหล่าที่แต่ละเหล่ามีความแตกต่างกันซึ่งเมื่อเราเข้าใจปัจัยเจกบุคคลแล้วจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสหกุข แต่ต้องทำใจให้รับให้ได้นะครับ....อย่าคิดว่าจะเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นดังที่ใจเราคิด แต่เราควรเปลี่ยนความคิดและเข้าใจในตัวผู้อื่นง่ายกว่าครับ.....