ความเห็น 2584280

420. หลักแห่งกวี (ภาคปฏิบัติ)

เขียนเมื่อ 

ผมชอบคำว่า "เปิดกว้างต่อการตีความ" ครับ  เราสามารถตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีขีดจำกัด   และ  เราสามารถตีความให้มันดีได้

        หัวใจสำคัญตรงนี้  ทำให้เราสามารถพัฒนาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างหลากหลายในเชิงพัฒนาครับ

        หลักคิดแบบนี้ ดูเหมือนง่าย  แต่ไม่ง่ายเลยครับ

        เพราะ เรามักคิดในร่องความคิดเดิม  และ บางที  ไปมองแต่ปัญหา  ไปมองแต่อุปสรรค ไปมองแต่ความอยู่รอดปลอดภัย