ความเห็น 2584275

420. หลักแห่งกวี (ภาคปฏิบัติ)

เขียนเมื่อ 

ขอถือโอกาสแสดงตัวเพื่อสวัสดีปีใหม่และเพื่อขอบพระคุณอ.ภิญโญที่ถ่ายทอดประสบการณ์ที่จับต้องได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่แม่น้ำนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตได้เป็นอย่างดีจนเห็นผลได้ชัดเจน ที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองคือการคิดบวกทำให้แม่น้ำใจเย็นขึ้นเยอะมาก แม่น้ำจะอ่านblog ของอาจารย์ทุกครั้งที่เข้ามา GTK ค่ะ เรียกว่าเป็นแฟนประจำก็ว่าได้ รวมทั้งได้เรียนรู้ AI Thailand จนดึงมาเป็นเนื้อหาในการทำ mini research ในงานประจำด้วยค่ะ ได้ผลค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาณ.ที่นี้ด้วยค่ะอาจารย์ ขอยกรางวัลครูเพื่อศิษย์ให้กับอาจารย์ด้วยนะคะ