ความเห็น 2584187

420. หลักแห่งกวี (ภาคปฏิบัติ)

เขียนเมื่อ 
  • ขอถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์ดร.ภิญโญและเครือข่าย ai Thailand ด้วยครับ
  • เลยได้วิธีคิดและได้เจริญสติปัญญาการปฏิบัติไปด้วยเลยครับว่า การทำสิ่งต่างๆบนฐานการคิดคำนึงถึงคุณค่าและความหมายต่อชีวิตจิตใจของผู้อื่นนี่ นอกจากทำให้ได้ร่วมสร้างกลไกและระบบสังคมต่างๆตามเงื่อนไขชีวิตตนเองของปัจเจกและกลุ่มสังคมต่างๆแล้ว ก็ทำให้ผู้คนที่อยู่ในระบบเหล่านั้น ได้รักษาความมีชีวิตจิตใจอยู่ในนั้นไปด้วย เลยนะครับ