ความเห็น 2584170

420. หลักแห่งกวี (ภาคปฏิบัติ)

เขียนเมื่อ 

"อดีต ปัจจุบัน อนาคต เปิดกว้างต่อการตีความ มีความเป็นไปได้แบบไม่มีขีดจำกัด เราจะพบส่ิงดีๆ ในตัวคน ในใครๆก็ตาม แล้วถ้าเราสนใจประสบการณ์ไหน ประสบการณ์นั้นก็จะเติบเป็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ"

ว้าว เพิ่งทราบว่า เอไอ  มีหลักการแห่งกวี ด้วย ขอบพระคุณค่ะ :)