ความเห็น 25827

หัวละ 5,000 บาท แพงไปไหม?

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

คุณผู้ใหญ่

     หากออกกันเอง ก็ยังพอรับได้นะครับ เพื่อสืบสานการดูแลกันของสังคมไทยที่ควรมี (อย่างพอดี ๆ)