ความเห็น 2580313

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เมื่อมี พวกเขา พวกเรา

พวกเขา ก็กลายเป็นชั้นสอง

ธรรมชาติของมนุษย์ (บางคน)

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

..

อัตนัง ทมยันติ ปัณฑิตา

ไม่เป็นอะไร หากฝึกฝนตนได้ ย่อมเป็นบัณฑิตย์