ความเห็น 257807

ชีวิตกับความสุข

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • ตามมาบันทึกตามคำแนะที่  ซึ่งก็ไม่ผิดหวังมีทัศนะและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและการทำงานเป็นอย่างมาก
  • สังคมบริโภคนิยมที่กระแสทุนนิยมเชี่ยวไหลเช่นนี้  ชีวิตคนเราเร่งรีบและเร่งร้อนไปตามสังคมอันแดกด่วน  เราต่างดิ้นรนหาในสิ่งที่ขาด 
  • เติมเต็มในส่วนที่ขาดอย่างไม่รู้เต็ม...
  • มันยากไม่น้อยที่จะสะกดให้ตนเองนิ่งสงบ  และใช้ชีวิตอย่างมีสติ...
  • แต่นั่นก็ไม่ใช่จะหมายถึงว่าให้เราละทิ้งความพยายามที่จะ "มีความสุข"  อย่างถูกต้อง
  • ...ได้ประโยชน์มากครับ...
  • และขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้ง