ความเห็น


ศาลาหลวงพ่อเดิม วัดหนองกลับ ตั้งแต่เริ่มสร้าง(๒๔๖๖) จนถึงปัจจุบัน(๒๕๕๔)มีอายุถึงเกือบ ๙๐ ปีแล้ว(คือ๘๘ ปี) มีสภาพความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ พอจะแบ่งได้เป็น ๓ ยุคด้วยกัน คือ(๑)ยุคแรกที่สร้างโดยหลวงพ่อเดิม พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕๑๗(๕๑ ปี)
(ยุค ๒ และ ๓ รวมๆกัน)คือตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ ที่หลังคาศาลาได้พังลง จนถึงปัจจุบัน มีภาพมาให้ชม

ยุคแรก(๒๔๖๖)ด้านที่เห็นนี้เป็นหน้าศาลาด้านทิศใต้ หลังคามุงกระเบื้อง มีหน้าบัน
          
          ภาพนี้เป็นหน้าศาลาด้านทิศใต้ เป็นหน้าศาลาด้านเดียวกับภาพข้างบน แต่หน้าบันไม่มีแล้ว เปลี่ยนจากกระเบื้องเป็นหลังคาสังกะสีตั้งแต่หลังคาพังลง(๒๕๑๗) 

สองภาพนี้น่าจะจัดเป็นยุค ๒ เพราะตั้งแต่เริ่มสร้าง จนถึงยุคในภาพนี้ หน้าศาลาจะมีอยู่สองด้านด้วยกันคือด้านทิศเหนือ ด้านนี้คนตำบลหนองกลับจะใช้ประจำ ส่วนด้านทิศใต้(ที่เห็นในภาพ) ชาวบ้านตำบลหนองบัวและชาวบ้านในตลาดหนองบัวจะใช้ นอกจากจะมีบันไดทั้งสองทิศแล้ว ยังมีด้านทิศตะวันตกอีก ๑ บันได

พอถึงปัจจุบัน หน้าศาลาในภาพนี้ เป็นด้านทิศตะวันออก ซึ่งแต่เดิมคือหลังศาลานั่นเอง
Large_wert
นี่เป็นหน้าศาลาด้านทิศใต้ ในปัจจุบัน
 Large_ytgh
ภาพนี้เป็นด้านทิศตะวันตกศาลา เดิมเคยเป็นทางขึ้นโดยมีบันไดหันมาทางทิศตะวันตก       

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี