ความเห็น 25753

พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ - Four sublime states of mind

Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 
ขอ ลปรร. นะคะ ในศาสตร์สาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษามีคำ 2 คำที่จะพูดถึงอันดับแรก คือ คำว่า Empathy กับคำว่า Sympathy คำว่า Empathy = การเข้าใจกรอบแห่งการรับรู้ของผู้อื่น ส่วนคำว่า Sympathy = ความเห็นอกเห็นใจ ในบทบาทของผู้ให้คำปรึกษา เราจะเลือกใช้ empathy > sympathy