ความเห็น 2569478

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

อัสลามุอะลัยกุม ดีใจที่อาจารย์ดิดได้ ขออัลเลาะเมตตาและประทานความคิดที่สร้างสรรค์ให้อาจารย์ เชื่อว่าเราเคยพบกันทีรัฐสภา