ความเห็น 2564881

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

อนันตชัย
IP: xxx.29.21.52
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง ผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความประสงค์จะเรียนต่อ ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ที่ พระจอมเกล้าธนบุรี สนใจทุนประเภท 2 : ทุนส่งเสริม - สกอ. รบกวนอาจารย์ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอทุน เอกสารการขอรับทุน และระเบียบต่าง ๆ  ขอบพระคุณครับ