ความเห็น 25619

สังเวชนียสถาน (8)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.68
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ JR_NUQA ท่านผู้แสดงข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
  • เชิญชมภาพห้องอาหารโรงแรม อินเดียเก่งในเรื่องการตกแต่งภายใน(มัณฑนศิลป์) อาหารส่วนใหญ่จะเค็ม มัน และฉุนเครื่องเทศ ถ้าชอบอาหารอร่อยเชิญชิมฝีมือแม่ชีที่วัดไทยครับ >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060428-Restaurant.jpg
  • ป้ายถนนพระเจ้าพิมพิสาร เป็นถนนทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบประวัติ ความเป็นมา ป้ายจึงมีความสำคัญมาก >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060428-BimpisaraRoad.jpg
  • ภาพพระคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฏ+พี่จี๊ด+พี่จ๋อง+พี่ลักขณา(โฆษณาให้ 3 สาวหน่อย คราวหลังท่านไปไหน... จะได้ถ่ายภาพมาฝากอีก) >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060428-Gandhaguti.jpg
  • ภาพที่อาบน้ำวรรณะสูง(พราหมณ์)ที่ตโปทาราม >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060428-Thapoda2.jpg
  • ภาพที่อาบน้ำวรรณะต่ำ(ศูทร)ที่ตโปทาราม น้ำเป็นน้ำใช้แล้ว (reuse) จากวรรณะสูง >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060428-Thapoda.jpg
  • ภาพการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า ท่านพระไก๊ด์มีวิธีการสอน อภิปราย ถาม-ตอบแบบมหาวิทยาลัยอินเดีย ทำให้โยมนักเรียนไม่เบื่อ >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060428-Teaching.jpg
  • ภาพสถูปท่านพระสารีบุตร พระอัครสาวกฝ่ายขวา(เลิศด้วยปัญญา) ไหว้ท่าน นอบน้อมท่านบ่อยๆ จะได้เป็นอุปนิสัยแห่งปัญญา ให้ถึงฝั่งพระนิพพานโดยเร็ว >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060428-Sarebutta.jpg