ความเห็น 2560922

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

แสดงว่า ฝนไม่ลำเอียง "ตกทั่วฟ้า"