ความเห็น 2560745

แนะนำโรงเรียนบ้านไผ่

ม่วงขาว
IP: xxx.154.129.59
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมชมพิธี เปิด-ปิด กิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการกิจกรรมทุกอย่าง โดยนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินกีฬาทุกประเภท การจัดขบวนพาเหรด การแสดงกิจกรรม ๕ นาที การนำเสนอความพร้อมเพรียง สวยงาม สร้างสรรค์ ของกองเชียร์ และความ

สดสวยด้วยสีสัน ของเชียร์ลีดเดอร์ แต่ละคณะสี ครูเป็นเพียงผู้คอยอำนวยความสะดวกทุกอย่าง และเป็นที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาต่างๆอันอาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติกิจกรรม ให้กับนักเรียนเท่านั้น ในวันนั้นท่านจะได้เห็นว่าลูกหลานของท่านมากด้วยความสามารถจริงๆ ซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมาศิษย์ทุกรุ่นก็ทุ่มให้กับงานนี้อย่างเต้มกำลัง คณาจารย์ทุกท่านในโรงเรียนภาคภูมิใจในศิษย์ตลอดมา