ความเห็น 2556965

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

วรินทร
IP: xxx.53.90.42
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ ผมชื่อวรินทร ต้องการเห็นปลายทางของการศึกษาครับ เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น(เคยเป็นครูสอนอาชีวะ12ปี) ฝ่ายกองการศึกษา จบป.โท ศนม รัฐศาสตรการปกครอง ต้องการทุนในการเรียน ป.เอก รายละเอียดการรับทุน การสอบ วิธีการยื่นขอทุน และระเบียบต่างๆ([email protected]) ขอบพระคุณครับ