ความเห็น 2554245

"กิจกับฮัว" เที่ยวหัวหิน

โสภณ เปียสนิท
เขียนเมื่อ 

กิจกับหินเทิน บนยอดเขาหินเทิน ที่หัวหิน 102 หนองแก ถ่ายภาพหลังจากการทำบุญถวายภัตตาหารพระ เวลา 8.00 น.