ความเห็น 254992

คุณเห็นอะไร ได้อะไร จากภาพต่อเนื่องต่อไปนี้ (เชิญคลิก)

เขียนเมื่อ 
  • จากภาพนี้ ผมยังไม่ได้ปิดประเด็นเลยครับ
  • จากภาพ จะมีแสง และ ต้นไม้
  • คุณเห็นอะไรจากตัวอย่างต่อไปนี้ หากผมจะเทียบ หรือเปลี่ยนจากแสง และต้นไม้ไปเป็น
  • การศึกษา และ การเลือกสาขาตามแฟชั่น
  • การเกษตร และการปลูกพืชตามราคาดีในท้องตลอด
  • นักวิจัย กับแหล่งทุน
  • ความเป็นคน กับ สิ่งล่อตาล่อใจ
  • อุดมการณ์ กับ สิ่งล่อใจ ล่อกาย
  • ขอบคุณมากครับ