ความเห็น 2549389

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

จันทร์เพ็ญ รักสัตย์
IP: xxx.29.37.57
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่่ะ ผศ.มานิต ยอดเมือง

ดิฉันเป็นพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความสนใจในการศึกษาต่อในประเทศในระดับปริญญาเอก ซึ่งดิฉันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จึงอยากทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอทุน เอกสารการขอรับทุน นะค่ะ..และระเบียบต่าง ๆ นะค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ