ความเห็น 2545077

กายภาพบำบัดชุมชน

ปารดา
IP: xxx.77.249.24
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ปนดา ที่เคารพ

หนูเป็นนักกายภาพบำบัดและพึ่งได้ได้เริ่มทำงานในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งตอนนี้หนูได้รับมอบหมายงานให้เขียนโครงการเปิดแผนกกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล และ อุปกรณ์ที่จะเป็นต้องใช้และอยากทร่าบว่าการเปิดแผนกในโรงพยาบาลกับคลินิกระเบียบการเหมือนกันไหมค่ะตามกฎกระทรวงสาธารณะสุข และเอกสาร แบบเยี่ยมบ้าน ใบconsult ใบบันทึกคนไข้ใน ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร และไม่แน่ใจว่า ว่าต้องเริมอะไรก่อนจึงขอความกรุณาจากอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติค่ะ ขอบพระคุณมากๆอาจารย์มากกค่ะ [email protected]