ความเห็น 2544994

แนะนำโรงเรียนบ้านไผ่

จิตรกร ไสวงาม
IP: xxx.53.115.180
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 สถาบันการศึกษาวิชายิ่งใหญ่ อนาคตเยาวชนคนไทย เพื่อสร้างเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพราะเรียน

อาจารย์เราอยู่พร้อมครูท่าน ประสานงานไม่วันจะแปรเปลี่ยน เราเคารพครูอาจารย์การเรียน ตั้งใจพากเพียรปริญญาวันหน้าคงมี

ม่วงขาวคือสัญญลักษณ์และนาม ม่วงงดงามคือความสามัคคี ขาวบริสุทธิ์ดุจน้ำฟ้าไร้ราคี เหมือนน้ำใจน้องพี่ชาว ข.ก.5

โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 ชาติศาสนามหากษัตริย์ ทั้งรัฐผไท เราจะรักภักดัดั่งดวงใจ เทิดทูลคู่ไว้โรงเรียนบ้านไผ่ ไชโย ไชโย..

ร้องไป พิมพ์ไปสดๆๆ