ความเห็น 253851

ประกาศ ขอจัด เฮฮาศาสตร์ครั้งที่ 1.1 Version Meet & Eat ส่งมะปรางเปรี้ยว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่าน มาก ๆ ค่ะ

อยากให้ไปกันค่ะ เพราะเหมือนเป็นการสังสรรค์ชาว Gotoknow.org ค่ะ