ความเห็น 25382

จากปุจฉา"นอกกรอบ" ไร้นาม..ที่ว่า "ระหว่างกล่องกับกรอบอะไรน่าอึดอัดกว่ากัน"

ไร้นาม
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

คุณคนข้างนอก

ขอบคุณ และชอบคำตอบนะ

เมื่อบอกว่าไม่มีเวลาคือมีเวลา

เพราะในการไม่มีเวลาคืออยู่ในกรอบเวลา

ในกรอบหรือในกล่อง หรือนอกกรอบนอกกล่อง ก็คือทั้งมีกรอบและมีกล่องและไม่มีกรอบไม่มีกล่อง

ไร้รูปแบบได้จึงต้องมีและไม่มีกรอบ มีและไม่มีกล่อง