ความเห็น 25380

New Zealand …ดินแดนที่น่าไปศึกษาภาษาอังกฤษ(2) ชาวเมารี (Maori)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.68
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต...
  • เอกลักษณ์ (uniqueness) และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (cultural diversity) เป็นจุดขายของการท่องเที่ยว... ถ้าสะกดผิดบอกได้ครับ... "ผิดเป็นครู"
  • เสียดายที่เมืองไทยไม่ได้อนุรักษ์ภาษาถิ่น (dialect) ไว้อย่างที่อาจารย์ว่า
  • ภาพของอาจารย์มีขนาดภาพประมาณ 2.8 KB หรือประมาณ 28,000 ไบต์
  • เรียนเสนอให้ทำภาพขนาดประมาณ 5-15 KB (ภาพเล็ก 5-10 KB; ภาพใหญ่ 15-30 KB) ภาพจะละเอียด และดูชัดเจนขึ้น
  • เรื่องนิวซีแลนด์น่าสนใจมาก... ต่อไปถ้าทำเป็นชุดบทความ (series) จะเก็บไว้อ้างอิงได้อย่างดี