ความเห็น 2535955

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

น้ำฟ้า
IP: xxx.164.92.5
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่่ะ ผศ.มานิต ยอดเมือง

อาจารย์ค่ะ หนูมีความสนใจในการยื่นของทุนเรียน ป.เอก ของ สกอ. โดยมีความต้องการในการศึกษาต่อในประเทศนะค่ะ มีความสนใจเรียนเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร หรือ โลจิสติกส์ นะค่ะ หนูอยากทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอทุน เอกสารการขอรับทุน นะค่ะ..และระเบียบต่าง ๆ นะค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ