ความเห็น 2534540

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

พัชรีวรรณ
IP: xxx.12.97.114
เขียนเมื่อ 

เรียนผศ.มานิต ยอดเมือง

ดิฉันเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพิ่งเข้ามาศึกษาในภาคเรียน ที่ 1/2554 ไม่ทราบว่าทาง สกอ ได้เปิด รับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือยังค่ะ และถ้าเปิดดิฉันจะยื่นใบสมัครได้ในช่วงไหนได้ค่ะ โดยเงื่อนไขของดิฉันคือ

1. ไม่มีสังกัด และ 2 ไม่ได้เป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัย หรือสถาบันราชภัฏแต่อย่างใด และ 3 ดิฉันมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์แล้ว

ด้วยความเคารพ

พัชรีวรรณ