ความเห็น 2533748

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอCMUpal

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูและให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณค่ะ ช่วงนี้ก็กำลังรวบรวมภาพถ่ายคนดีในดวงใจทั้ง2ท่านส่งทางมหาวิทยาลัยค่ะ 2 ท่านนี้ มีอะไรที่น่าประทับใจมากค่ะ น่าบอกต่อ

ในส่วนของตนเองก็เตรียมหลักฐานส่วนตัวไปให้ทางมหาวิทยาลัยค่ะ เพื่อเตรียมไปรับรางวัลและเกียรติบัตรค่ะ