ความเห็น 2531497

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ค่ะคุณแก้ว

แต่ละที่ก็เรียกอย่างนั้น บ้างเรียกรับตายาย บ้างรับเปรต แม่บอกว่า จะมีทั้งตายาย และผู้ที่ไม่มีญาติจะเรียกว่าเปรต

จึงแบ่งที่วางสิ่งของ เป็น 2ส่วน ข้างล่าง คือคนธรรมดาผู้ล่วงลับ ส่วนที่สูงคือคนชั้นสูงผู้ล่วงลับ

หนูรียังไม่ค่อยทราบมากนัก ยังคงต้องศึกษากับท่านผู้รู้อีกค่ะ

ขอบคุณคุณแก้วค่ะ