ความเห็น 2529512

กายภาพบำบัดชุมชน

เสนอรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
IP: xxx.109.183.218
เขียนเมื่อ 

เราได้เป็นผู้ผลิตรองเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวานให้หลายโรงพยาบาลเช่น โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ

คุณคำไมล์ 0823376735