ความเห็น 2524268

สอนแต่งกลอน ๑ บทก็พอขอให้เป็นกลอน

prasop noichaina
IP: xxx.121.243.32
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความ เล่าขาน สำราญกล่าว

บอกเรื่องราว คราวไหน วิไลเหมือน

ส่งภาษา น่ารู้ อยู่เป็นเพื่อน

เป็นสิ่งเยือน เตือนนำ จำให้ดี

ภาษาไทย ล้ำค่า รักษาไว้

ดำรงใจ คงมั่น ในวันนี้

รีบเร่งเรียน เขียนอ่าน สืบสานที่

ยึดมั่นนี้ มีร้อยกรอง สมปองใจ.