ความเห็น 2524100

สรุปบทเรียนเขียนบล็อกในรอบ 1 เดือน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ หมอ

ขอสดงความยินดีกับชาวเชียง และลูกจ้างสาธาฯ

ที่คุณ ยงยุทธ ครองวัง แห่งรพ.สวนปรุงได้รับเลือกตั้งให้มาดูแลเรื่องกฎหมาย ของสมาคม

ผู้เฒ่าจะได้ส่งไม้ต่อให้ท่าน