ความเห็น 2523911

สรุปบทเรียนเขียนบล็อกในรอบ 1 เดือน

เขียนเมื่อ 

กลับมา   เพื่ออยากบอกว่า

" เจอแล้วนักวิจัยตัวจริง..."  ขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยนะคะอาจารย์หมอ

ว่าจะเรียนเชิญอาจารย์หมอมาช่วยกันขับเคลื่อน...ชุมชนนักพัฒนางานด้วยการวิจัยด้วยกันค่ะ 

แค่ช่วยกันเชียร์  ช่วยกันให้กำลังสมาชิกที่สนใจ การทำวิจัยหน้างานใน G2K  

งานศึกษาของอาจารย์น่ารักดี...

หากช่วยกระตุ้นให้ผู้คนวิเคราะห์เช่นอาจารย์นำเสนอ  คงเป็นประโยชน์   มากมายต่อคนหน้างานเชียวค่ะ