ความเห็น 2523610

สรุปบทเรียนเขียนบล็อกในรอบ 1 เดือน

เขียนเมื่อ 

เป็นพื้นที่นี้ได้พัฒนาวิธีคิดของตัวเอง 

ราวกับเป็นญาติพี่น้องกันมาหลายชาติ

อ่านแล้วอดยิ้มกว้างๆ ไม่ได้ ใช่เลยคะ