ความเห็น 2523477

สรุปบทเรียนเขียนบล็อกในรอบ 1 เดือน

เขียนเมื่อ 

 
ต้องขอขอบคุณอาจารย์ สำหรับการสร้างสรรค์พื้นที่นี้คะ มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ นอกห้องเรียน อย่างแท้จริง
..เปิดกว้าง เพื่อการปรับเข้าหากันอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับ G2K  คะ