ความเห็น 2521674

โครงเรื่องเรียงความ: ประเทศไทยจะก้าวล้ำ คุณธรรมต้องนำความรู้

jame jirapat
IP: xxx.11.101.184
เขียนเมื่อ 

คุณธรรมคืออะไร

1.1ความหมายของคุณธรรม

1.2การฝึกคนให้นำไปใช้

1.3การฝึกคนให้มีคุณธรรม

1.4คุณธรรมสำคัญกว่าความรู้ยังไง

ความรู้คืออะไร

1.1ความรู้หมายถึง

1.2ความรู้หรือคุณธรรมสำคัญกว่ากัน

1.3ถ้ามีคุณธรรมแต่ไม่มีความรู้จะทำอย่างไง

1.4จะนำความรู้ไปใช้ทำอะไรและเพื่ออะไร

วิธีส่งเสริม

1.1พ่อแม่

1.2ผู้ปกครองประเทศ

1.3พัฒนาสือต่างๆ

1.4รณรงค์คนไทยในประเทศ

(เจมส์ 2/3)