ความเห็น 2520688

กายภาพบำบัดชุมชน

วรางคณา
IP: xxx.9.103.125
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ปนดา ที่เคารพ

และสวัสดีค่ะพี่น้องกายภาพบำบัดชุมชนทุกท่าน

เรียนขอความช่วยเหลือ คำแนะนำจากอาจารย์ค่ะ ตอนนี้พึ่งเข้าทำงานเป็นนักกายภาพบำบัด ใน รพสต.

พอดีผอ.รพ.ให้เขียนแผนเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้าน แต่หนูยังขาดประสบการณ์ในการทำงานกายภาพบำบัดด้านชุมชนอยู่

รบกวนอาจารย์ และ พี่น้อง PT ทุกท่าน แนะแนวทาง และขอเอกสาร แบบฟอร์มที่ใช้ในการเยี่ยมบ้านของ PT และ ของ อสม. แบบฟอร์มในการตรวจประเมินคนพิการ เอกสารโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

และเอกสาร SERVICE PROFILE ของงานกายภาพบำบัด [email protected]

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ปนดา

ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ปนดา