ความเห็น 2519631

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

นุชวรา วานิชชานนท์
IP: xxx.122.158.51
เขียนเมื่อ 

1. การศึกษา

ความหมาย= การศึกษาคือการพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

(อ้างอิงจากดร. สาโช บัวศรี)

ผลดีของการได้รับการศึกษา= เป็นการพัฒนาความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ผลเสียของการได้รับการศึกษา= คนบางกลุ่มนำเอาความรู้จากการที่ได้รับการศึกษาไปใช้ในทางที่ผิด เช่น คอรัปชั่น หลอกประชาชน เป็นต้น

2. ความเป็นอยู่ของคนสมัยปัจจุบัน

คนที่มีฐานะ

คุณภาพชีวิต= คนที่มีฐานะจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการยกย่องทางสังคม

การศึกษาที่ได้รับ= คนที่มีฐานะจะได้รับการศึกษาที่ดีกว่าคนยากจน มีโอกาสที่ดีกว่า

ความพอเพียง= คนที่มีฐานะจะใช้เงินไปกับของใช้ฟุ่มเฟือยและสิ่งของที่ไม่จำเป็น

การถูกยอมรับทางสังคม (ยุบลงไปอยู่กับคุณภาพชีวิตนะคะ)

คนที่ยากจน

คุณภาพชีวิต=ถูกกีดกันทางสังคม จะได้รับคำสบประมาทมากกว่าคนที่มีฐานะ ไม่ค่อยได้รับการยกย่องทางสังคม

การศึกษาที่ได้รับ= มีโอกาสทางการศึกษาน้อย เนื่องจากต้องช่วยเหลือพ่อแม่ทำมาหากิน ไม่มีเงินเรียน

ความพอเพียง= มีความพอเพียงมากกว่าคนที่มีฐานะ เพราะรู้ว่าต้องใช้เงินอย่างประหยัดเพื่ออาหารสำหรับวันรุ่งขึ้น

การถูกยอมรับทางสังคม(ยุบลงไปอยู่กับคุณภาพชีวิต)

3. จุดประสงค์จริงๆ ของการศึกษา

เพื่อหาเลี้ยงตนเอง หรือ เพื่อพัฒนาสังคม=ฉันคิดว่าจุดประสงค์จริงๆ ของการศึกษาคือเพื่อการหาเลี้ยงเพื่อตนเอง

ประโยชน์ของการหาเลี้ยงเพื่อตนเอง= มีกินมีใช้ ทำให้เราไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่น ทำให้คนอื่นไม่เดือดร้อน สามารถยืนได้ด้วยตนเอง

โทษของการหาเลี้ยงเพื่อตนเอง= หากทำอาชีพที่ไม่สุจริตก็จะเป็นโทษต่อตนเอง

ประโยชน์ของเพื่อพัฒนาสังคม=ทำให้ประเทศชาติมีชื่อเสียง

โทษของเพื่อพัฒนาสังคม=อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นการทำเพื่อเอาหน้า หรือเราอาจจะหวังพัฒนาสังคมมากเกินไปจนลืมตนเอง

4. สรุป