ความเห็น 2519540

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

พุทธรักษา ทรงพงษ์(เลขที่ 22)
IP: xxx.168.102.147
เขียนเมื่อ 

เรียงความเรื่อง “การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม”

ประโยคใจความสำคัญ....

1.การศึกษา

1.1.การศึกษาคืออะไร – คือการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้รู้ถึงความเป็นจริง

1.2.เป้าหมายของการศึกษา – เป้าหมายของการศึกษาคือการทำให้ผู้เรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตาม

1.3.ผลของการศึกษา – ผลของการศึกษาคือผู้เรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้น และเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย

-----------------------------------

2.มีการศึกษาเพื่ออะไร

2.1.เพื่อชีวิต

2.1.1.การศึกษาเพื่อชีวิตคืออะไร – การศึกษาเพื่อนชีวิตคือการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตของตน

2.1.2.ประโยชน์ – เมื่อเราพัฒนาชีวิตแล้วเราก็สามารถนำเอาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้

2.2.เพื่อสังคม

2.2.1.การศึกษาเพื่อสังคมคืออะไร – การศึกษาเพื่อสังคมคือการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมให้ดี

2.2.2.ประโยชน์ – เมื่อเรานำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในหน้าที่การงาน ประเทศชาติก็จะดีขึ้น เนื่องจากมีคนที่มีความรู้มาทำงาน

2.3.ความเกี่ยวข้องระหว่างการศึกษาเพื่อชีวิตและเพื่อสังคม

2.3.1.ทำไมถึงเกี่ยวข้อง – เนื่องจากการศึกษานั้นจะพัฒนาให้เรามีความรู้ เราก็จะสามารถทำอาชีพที่อยากทำได้ และพอเราทำอาชีพที่เราอยากทำ ประเทศก็จะมีคนดีๆมาทำงาน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมไปในตัว

2.3.2.ประโยชน์ – เมื่อนำทั้งสองอย่างมาผสานกัน ก็จะได้ประเทศที่มีแต่คนที่มีความรู้ และสามารถพัฒนาตนเองและลูกหลานต่อไปได้

------------------------------------

3.การศึกษาในปัจจุบัน

3.1.ข้อดี – หลายๆที่มีการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย และมีการเปิดโรงเรียนนานาชาติด้วย ครูอาจารย์ก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความรู้ที่สืบมาหลายรุ่น

3.2.ข้อเสีย – บางทีเราจะเสียเงินไปกับของไฮเทคที่ไม่จำเป็น

3.2.1.การแก้ไข – ควรไตร่ตรองดูให้ดีเวลาจะพัฒนาอะไร ว่าไปในทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่

3.3.ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา – คือผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาจากรร.หรือสื่อ โดยมีเหตุผลหลายๆอย่าง เช่น ไม่มีเงิน ไม่มีโอกาส พิการ

3.3.1.การดำเนินชีวิต – หากทางครอบครัวร่ำรวยอาจมีการดูแลอย่างดี แต่ถ้าทางครอบครัวยากจน อาจทำให้เกิดการดำเนินชีวิตที่ยากลำบาก ซึ่งอาจเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นได้ เช่นโจรกรรม ฆ่าตัวตาย ซึ่งทำให้สังคมเสื่อม

3.4.ผู้ที่ได้รับการศึกษา - คือผู้ที่ได้รับการศึกษาจบชั้นที่กฎหมายกำหนด

3.4.1.การดำเนินชีวิต – หลายคนได้เลือกอาชีพตามหวัง และมีเงินพอกินพอใช้เป็นส่วนมาก

3.4.2.การนำการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อ – สามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างมาก เช่น คิดค้นสิ่งใหม่ๆ สอนลูกสอนหลาน พัฒนาสังคม เป็นต้น