ความเห็น 2518949

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

จิดาภา ศรีมาจันทร์
IP: xxx.121.173.68
เขียนเมื่อ 

1 จากเป้าหมายที่ทุกคนอยากมี-เป้าหมายที่ทุกคนอยากมี ฉันคิดว่า แท้จริงแล้ว ไม่ใช้การประสบพวามสำเร็จ

 -1.1 สิ่งที่คนต้องการ-แต่เป็นการมีความสุข อยู่ดีกินดี มีสตางค์ให้ใช้ พึ่งตนเองได้ มีหน้าตาในสังคมมากกว่า ซึ่งแน่หละ การประสบความสำเร็จจะนำสิ่งเหล่านั้นมาทั้งสิ้น

-1.2 สิ่งที่เกิดตามมา-เมื่อคนยังไม่รู้ว่าตนเองจะทำอะไร และอย่างไร เพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมา ก็ล้วนแต่ต้องการการศึกษาทั้งสิ้น 

2 สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน-ปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คนมีความต้องการประสบความสำเร็จมาก โดยไม่คิดถึงสังคม ว่าจะเป็นอย่างไร โดยเห็นได้จากการที่เด็กที่เรียนไม่ดี ยังเรียนสายสามัญต่อไป โดยคิดว่าจะทำให้มีงานดีๆทำได้ จึงไม่มีคนเรียนสายอาชีพ ทำให้สังคมเริ่มมีปัญหา

-2.1 ความหมายของการศึกษาสำหรับสังคม-ปัจจุบันสังคมรู้สึกว่า การศึกษาหมายถึง สิ่งที่ต้องทำคะแนนให้ดี เพราะจะทำให้เด็กมีงานดีๆ ทำได้ โดยลืมคิดไปหลายประเด็น เช่น การฝึกให้เด็กคิด หรือ การปลูกฝังค่านิยมดีๆต่างๆ

-2.2 สิ่งที่สังคมให้กับการศึกษา-สิ่งที่สังคมให้กับการศึกษา ก็คือ การฝากความหวังไว้ หวังไว้ว่าการศึกษาจะทำให้ลูกหลานของเรามีอนาคตที่ดีได้

-2.3 สิ่งที่การศึกษาตอบแทนสังคม-แต่ปัจจุบันสิ่งที่การศึกษาตอบแทนให้กับความหวังของสังคม ก็คือ การฝังแต่ความรู้เข้าไป โดยไม่ได้ฝึกให้เด็กคิด สิ่งที่เกิดแก่สังคม ก็คืองานไม่มีคุณภาพ ทำให้สังคมแย่ลง คนแย่งกันกอบโกยเข้าหาตนเองอย่างเดียว ส่งผลเป็นค่านิยมลงมาถึงคนรุ่นต่อไปด้วย

-2.4 ความตรงกับเป้าหมายที่เราทุกคนต้องการ-การแก่งแย่งชิงกัน มันไม่ใช่เป้าหมายของเราไม่ใช้หรอ 

-2.5 สิ่งที่เกิดขึ้น-การศึกษายังไม่ตอบโจทย์ชีวิต

-2.6 สิ่งที่ควรทำ-สิ่งที่การศึกษาควรทำ คือ การฝึกให้คนคิด และการปลูกฝังค่านิยมดีๆ

3 สรุปการศึกษาว่าควรเป็นไปเพื่อสังคม

-3.1 สิ่งที่จะเกิดเมื่อทุกคนคิดว่าการศึกษาเพื่อสังคม-เมื่อทุกคนคิดว่าการศึกษาเป็นไปเพื่อสังคม สิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนั้น ก็คือการมีเป้าหมายร่วม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกานจะพาให้สังคมประสบความสำเร็จ

-3.2 สิ่งที่จะเกิดตามมา-และผลพลอยได้ก็คือ มันจะทำให้คนเลิกกอบโกย

4 สังคมจะให้สิ่งที่เป็นเป้าหมายแก่เราเอง-เพราะคนจะรู้ว่า การทำเพื่อสังคม สังคมจะตอบแทนเราเอง

5สรุป เราจึงควรมีเป้าหมายเพื่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก่อน แล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเอง