ความเห็น 2518551

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ชนิภา สารสิน
IP: xxx.8.129.20
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความการศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม

1.การศึกษา = การหาความรู้ หาประสบการณ์ ปรับตัวเข้าหาสังคม

1.1ประโยชน์ของการศึกษา = ทำให้เราได้รู้เรื่องอะไรใหม่ๆ มีพัฒนาการทางสังคมละสติปัญญา

1.2การศึกษาในระดับที่ต่างกัน = ความสามารถของแต่ละบุคคลนำไปสู่อาชีพ, รายได้และสังคมที่ต่างกัน

2.สังคมที่ไม่มีการศึกษา = ประชากรขาดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

2.1พัฒนาให้เจริญยาก = คนไม่มีความรู้ ไม่มีแกนนำในการพัฒนาและไม่เข้าใจสิ่งต่างๆ

2.2บ้านเมืองไม่สงบสุข = เมื่อคนไม่มีความรู้ก็จะไม่มีอาชีพและรายได้จึงเกิดการลักขโมยและเหตุจลาจลได้

3.การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น = เมื่อมีมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็จะมีอาชีพการงานที่ดีและมั่นคงมากขึ้นรวมไปถึงรายได้และสังคมด้วย

3.2อาชีพการงานที่มั่นคง = มีรายได้ที่มั่นคง มีสังคมที่ดี

3.3เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว = การศึกษาที่สูงทำให้มีอาชีพและรายได้มั่นคง ทำให้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวหรือความรับผิดชอบของตน

3.3.1ค่าใช้จ่าย รายได้ = การศึกษาสูง อาชีพและรายได้ดี ทำให้พอสำหรับค่าใช้จ่ายของตนและครอบครัว

3.3.2ความรับผิดชอบในครอบครัว = ผู้นำครอบครัวควรมีการศึกษาเพราะจะสามารถนำพาครอบครัวไปในทางที่ถูกและดี

4.ความคิดของคนปัจจุบัน = คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันเห็นแก่ตนเองมากกว่าสังคม

4.1การแข่งขันในสังคมไทย = สังคมไทยมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ

4.2คุณธรรมกับการศึกษา = เนื่องจากสังคมไทยมีการแข่งขันสูงขึ้นคนก็มักใช้เล่ห์เหลี่ยมในการเอาชนะ เราควรมีความซื่อสัตย์ สามัคคี ไม่เอาเปรียบผู้อ่านและนำการศึกษาไปใช้ในด้านที่ถูก