ความเห็น 2518136

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ติณห์ กรีอักษร
IP: xxx.25.19.16
เขียนเมื่อ 

โครงเรียงความเรื่อง:การศึกษาเพือตนเองหรือเพื่อสังคม

1.การศึกษา

1.1วัตถุประสงค์:วัตถุประสงค์ของการศึกษาเราสามารถนำการศึกษามาทำได้หลายอย่าง

1.2ความหมาย:ความหมายคือเราต้องศึกษาเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดี

1.3ศึกษาเพื่ออะไร:ศึกษาเพื่อทำให้เราดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้น

2.เพื่อตนเอง

2.1อาชีพที่ไฝ่ฝัน:ถ้าเราตั้งใจศึกษาจะทำให้เราได้ทำอาชีพที่ไฝ่ฝัน

2.2ประโยชน์ที่ได้:เราจะได้มีความรู้ติดตัวเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อสังคม

3.1ประโยชน์ที่มีต่อสังคม:ศึกษาเเล้วทำประโยชน์อะไรได้บ้าง

3.2ศึกษาแล้วพัฒนาสังคมได้อย่างไร:เราสามารถพัฒนาสังคมได้โดยการศึกษา