ความเห็น 2517416

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

สิรวิชญ์ เเก้วไชยะ
IP: xxx.9.36.51
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความการศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม

1.การศึกษา

1.1การศึกษาคือการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

1.2เราจำเป็นต้องศึกษาเพราะการศึกษาสามารถนำไปพัฒนาตนเองเเละสังคมได้

1.3ถ้าสังคมไม่มีคนที่มีการศึกษาสังคมนั้นก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้า

1.4การศึกษาสามารถนำไปพัฒนาตนเองเเละสังคมได้

1.5การศึกษาในปัจจุบันมีเนื้อหาที่เเตกต่างจากสมัยก่อน

1.5.1ทำให้เกิดการเเข่งขันทางการศึกษาขึ้นมากมาย

1.5.2การศึกษาเพื่อการเเข่งขันอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้น

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1คือการศึกษาที่มุ่งหวังผลประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้น

2.2ประโยชน์คือเราสามารถนำไปพัฒนาชีวิตของตนได้

2.3หากเราศึกษาเพื่อตนเองอย่างเดียวสังคมก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าเพราะขาดคนพัฒนา

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1คือการศึกษาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมเพียงอย่างเดียว

3.2ประโยชน์คือสังคมจะเจริญก้าวหน้า

3.3หากศึกษาเพื่อสังคมอย่างเดียวจนลืมการพัฒนาตนเอง ก็จะเป็นภาระต่อตนเองเเละครอบครัว

4.การศึกษาเพื่อตนเองในตอนเเรกซึ่งนำไปสู่การศึกษาเเละพัฒนาสังคม

4.1ผู้ที่จะกระตุ้นให้คิดเเบบนี้คือครอบครัวเเละครู

4.1.1โดยควรจะปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีคุณธรรมเเละจริยธรรมด้วย

4.2ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองเเละสังคม