ความเห็น 2517411

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

อุษณีย์ กาญจนจงกล
IP: xxx.11.94.165
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความเรื่องการศึกษาเพื่อตนเองหรือสังคม

1.การศึกษา

1.1ความหมายของการศึกษา = การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้หรือว่าเคยรู้แล้วก็ตาม

1.2การศึกษามีประโยชน์อย่างไร = การศึกษามีประโยชน์คือทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและทำให้เราได้พัฒนาไปในทางที่ดี

1.2.1ทำให้เราได้รับรู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น = ทำให้เราได้เรียนริ่งต่างๆเพิ่มขึ้นจากเดิมมากมาย เช่นการเรียนสังคมเราก็ได้เรียนรู้ว่าที่ไหนเป็นยังไงฯลฯ

1.3เป้าหมายของการศึกษา = เป้าหมายของการศึกษาคือการที่เราได้นำการศึกษาไปพัฒนาตนเองไปพัฒนาชาติบ้านเมืองและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ฯลฯ

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1การศึกษาเพื่อตนเองทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง = การศึกษาเพื่อตนเองคือการที่เราศึกษาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

2.1.1ทำให้มีรายได้ = ถ้าเรามีการศึกษาที่สูงเราก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับของระดับการศึกษาเช่น ผศ. รศ. ฯลฯ

2.1.2มีฐานะที่ดี = พอเรามีความรุ้เราก็จะดูมีฐานะมากกว่าคนที่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้น้อยกว่าเรา

2.1.3 มีคนชื่นชม = คนก็จะชื่นชมในความเก่งความดีงามของเราเช่นถ้าเราทำวิจัยและได้ผลสำเร็จดีคนก็จะชื่นชมฯลฯ

2.1.4 เลี้ยงครอบครัว = เมื่อเรามีความรู้เราก็มีเงินมากขึ้นเราก็นำมาจ่ายค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1การศึกษาเพื่อสังคมมีประโยชน์อย่างไร = การศึกษาเพื่อสังคมมีประโยชน์คือเมื่อเรามีความรู้แล้วเรานำความรู้นั้นมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ประเทศก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่ต่างชาตอาจจะไม่มีเหมือนเรา บ้านเมืองก็จะไม่ทะเลาะกันเพราะว่ามีคนที่มีความรู้มาช่วยแก้ปัญหาฯลฯ

3.1.1ทำให้สังคมเจริญมากขึ้น = เมื่อเรามีความรู้แล้วเรานำความรู้ที่เรามีนั้นไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเจริญมากขึ้นเช่นเรานำความรู้ที่เรามีมาพัฒนาด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ฯลฯ

4.เมื่อเราเก่ง/มีการศึกษาที่สูงเราจะนำความรู้นั้นไปทำอะไรได้บ้าง = เมื่อเรามีความรู้เรานำความรู้ที่เรามีนั้นมาใช้ประโยชนืได้หลายอย่างเช่นนำมาพัฒนาสิ่งต่างๆ นำมาช่วยเหลือคนทำให้เขาได้มีความรู้ต่างๆ ฯลฯ

4.1นำไปปรับปรุง/พัฒนาบ้านเมือง = นำความรู้ทีได้ไปพัฒนาบ้านเมืองเช่น พัฒนาชนบท พัฒนาเศรฐกิจของบ้านเมือง ฯลฯ

4.2สร้างคนดี = ถ้าเรามีความรู้เราก็นำความรู้มาสอนคนที่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้น้อยกว่าเรา ให้ทำตัวเป็นประชาชนที่ดีของชาติ เช่น ไม่ค้ายา ฯลฯ

5.ความสำคัญของการศึกษา = ความสำคัญของการศึกษามีมากมายเช่น เราจะได้ไม่ถูกคนอื่นดูถูกว่าด้อยการศึกษา เราจะได้รู้สิ่งต่างๆ เราจะได้รู้ว่าที่เขาคุยกันนั้นหมายถึงอะไรและเขาว่าเรารึเปล่า(ถ้าเรารู้ภาษานั้นๆ) เราจะได้สู้คนอื่นได้ คนอื่นจะได้ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกเรา ฯลฯ