ความเห็น 2517332

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

รัฐ ชัยพิพัฒน์
IP: xxx.24.169.212
เขียนเมื่อ 

ประโยคหลักเรื่องการศึกษาเพื่อตนเองหรือสังคม

1.การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา=การเล่าเรียนฝึกฝนเเละอบรม

1.2วัตถุประสงค์การศึกษา=เพื่อนำการเรียนรู้ใหม่มาพัฒนาตนเอง

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง=การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองก่อน

2.2ประโยชน์เมื่อนำการศึกษามาใช้=โดยการนำการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้ในยการประกอบอาชีพเเละดำรงชีวิต

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1การนำการศึกษาไปพัฒนาสังคม=การนำการศึกษามาพัฒนาชุมชนของตัวเอง

3.2กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการนำการศึกษาไปพัฒนา=การนำการศึกษาไปทำประโยชน์ให้กับคนส่วนมาก

4.ผลกระทบต่อสังคมเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา=การพัฒนาของประเทศจะล่าช้าเนื่องจากประชาชนด้อยการศึกษา

5.การนำจริยธรรมมาควบคู่กับการศึกษา=การให้หารศึกษาควบคู่กับการให้จริยธรรมเพื่อจำเเนกสิ่งที่ถูกผิด

5.1การนำการศึกษาไปชี้นำสังคมในทางที่ผิด=การที่ผู้นำชุมชนไปชี้นำกลุ่มคนในทางที่ตนเองคิด

6.การยกระดับการศึกษาของประชากรให้สูงขึ้น=เมื่อประชากรมีการศึกษามากขึ้นก็สามารถวิเคราะห์ด้วยตนเองได้