ความเห็น 2516840

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

พรรษชล ขันตยาภรณ์
IP: xxx.89.24.163
เขียนเมื่อ 

1.การศึกษา

1.1.ความหมายของการศึกษา

1.2.วิธีการศึกษา

1.3.วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1.ผลที่ได้ต่อตนเอง

2.2.วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง

2.3.วิธีการศึกษาเพื่อตนเอง

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1.ผลประโยชน์ที่มีต่อสังคม

3.2.ผลต่อตนเองเมื่อทำต่อสังคม

3.3.วิธีการทำเพื่อสังคม

4.ผลต่ออนาคต